NEPRÍTOMNOSŤ V AMBULANCII :

MUDr. Agata Šventová čerpá dovolenku v dňoch 10.7 - 14.7.2023 a 31.7. - 4.8.2023, sestrička v ambulancii bude. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Juraj Kobyľák, Poliklinika Ruža Dončova 1455/2, Ružomberok