Všeobecná ambulancia pre dospelých

SAPMED, s.r.o. - všeobecný lekár MUDr. Agata Šventová so sídlom ambulancie v Ružomberku.

Svojim pacientom poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v zdraví aj chorobe v rámci Vášho zdravotného poistenia. Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.